Salvador Guerra Cuevas

Salvador-Guerra

Extern adviseur

Afgestudeerd in 1995. Hij is arbeidsadviseur en specialist inzake procedures bij de Sociale Zekerheid en Immigratie- en Vreemdelingendiensten. Met diepgaande roeping en dienstbaarheid is zijn voornaamste doeleinde aan de behoeften van onze cliënten te beantwoorden. En daarin slaagt hij dan ook met optimale resultaten. Hij hecht veel belang aan voortdurende vorming.

Informatie: Lid van het College de adviseurs inzake arbeidsaangelegenheden
Talen: Spaans en Engels