Spaanse ruilovereenkomsten

Real estate contract

De zo genoemde “Contratos de Permuta”, oftewel contracten voor ruilhandel. Een mens leeft niet alleen van geld. Over de jaren heen heeft de mensheid voorwerpen geruild, algemeen gekend als ruilhandel. Deze vorm van handel bestaat ook in de juridische wereld aan de hand van het ruilcontract in Spanje.

Ruilovereenkomsten

Deze ruilovereenkomsten tonen gelijkenissen met de koopovereenkomsten inzake de kenmerken en mogelijke voorwerpen. Het verschil ligt daarin dat dit bij soort contracten, elke contractant zich verplicht tot het geven van een zaak in ruil voor een andere zaak, en niet een zaak in ruil voor geld zoals bij de koopovereenkomst.

De Spaanse ruilovereenkomst

De Spaanse ruilovereenkomst is een Spaans contract waarin één van de partijen zich ertoe verbindt aan de andere partij iets te geven om een ander voorwerp in ontvangst te nemen (artikel 1538 van het Spaans Burgerlijk Wetboek).

De belangrijkste kenmerken van het Spaanse ruilcontract zijn de volgende:

  1. Het eigendom dat elk behoort aan één van de partijen van een voorwerp of zaak wordt overgedragen ( we gaan niet verder in op ruilovereenkomsten waarbij de goederen niet aan de partijen behoren).
  2. Bilateraal of synalagmatische overeenkomst, met andere woorden, er zijn wederzijdse verplichtingen voor beide partijen.
  3. Het is een onereus contract in Spanje, gezien er goederen die de persoon zelf bezit, worden overgedragen tegen een bepaalde waarde. Hou er rekening mee dat indien één van de partijen geen goed of voorwerp overdraagt, het kan gaan om een geval van schenking.

Huis ruilen in Spanje

Uw huis in Spanje werd u veel te groot maar u vindt het huis van de buren leuk en die is hen net te klein geworden omdat hun gezin aan het uitbreiden is? Waarom dan niet uw Spaanse huis te ruilen met dat van de buren? Doet u dat zo, dan heeft u meteen een nieuwe en geschiktere woning en daarbovenop nog inkomsten waarvan u kunt genieten of die u kunt investeren.

In deze crisisperiode komen er bij ons advocatenkantoor in Spanje meer en meer personen over de vloer met het idee om huizen te ruilen en verzoeken daarbij onze fiscale adviesverlening.

In principe kan een huisruil tussen 2 privépersonen de volgende kosten en belastingen met zich meebrengen:

  • Spaanse overdrachtsbelasting voor beide partijen (verschil met koopovereenkomst, waar enkel de kopende partij verplicht wordt tot betaling van deze belasting).
  • Gemeentebelasting op meerwaarde van de grond, de Plusvalía,ook voor beide partijen.
  • Verhoging of verlaging van het vermogen van elk van de partijen, afhankelijk van de waarde van het geruilde onroerend goed.
  • Bijzondere gevallen waarbij één van de partijen een ondernemer is en we voor een ruil staan van een terrein voor een latere bebouwing erop, maar dat is een ander verhaal.
  • In gevallen waarin één van de partijen niet fiscaal resident is in Spanje, moeten we rekening houden met een inhouding van 3% van de marktprijs van het geruilde onroerend goed.

Daarnaast moeten de ruilovereenkomsten van onroerende goederen in een openbaar notariële akte worden vastgelegd én ingeschreven worden in het eigendomsregister. U dient dus ook rekening te houden met deze kosten.

Advies bij Spaanse ruilovereenkomst

Dit soort transacties hebben natuurlijk heel wat bijzonderheden zoals de uitvoeringswijze, fiscale bepalingen en dergelijke. Laat u dan ook niet zomaar door een ieder adviseren in zo’n transactie, en vraag altijd eerst raad aan de beste deskundigen in het vak. De advocaten van Arcos & Lamers Asociados staan tot uw volledige beschikking!!

Bent u de eigenaar van een onroerend goed en u wenst deze te ruilen, neem dan  vandaag nog contact met ons advocatenkantoor in Marbella, wij bieden u professionele adviesverlening in alle mogelijke situaties.