Koopovereenkomsten

Rental agreement

Een Spaanse koopovereenkomst is een overeenkomst waarin een van de contracterende partijen zich ertoe verbindt aan de andere iets te overhandigen in ruil voor een prijs in geld of een kenmerk dat zulks vertegenwoordigt. Er zijn verscheidene gelijkenissen maar ook veel verschillen in de voorwaarden en voorwerpen die u kunt kopen of verkopen. Op enkele uitzonderingen na, kunnen alle goederen en rechten op de markt worden gebracht en dus verkocht of gekocht worden voor een bepaalde prijs. De afspraken over de koop of verkoop van deze goederen of rechten in Spanje worden vastgelegd in een koopovereenkomst.

Professioneel advies

De casuïstiek van verschillende koopovereenkomsten is bijna oneindig. Vandaar dat het belangrijk is zich niet contractueel te verbinden, te kopen of verkopen, zonder op voorhand advies te vragen aan echte deskundigen.

Koopovereenkomst in Spanje

Met de juiste adviesverlening en bijstand op het gebied van koopovereenkomsten bent u van twee dingen zeker:

 • Dat het (ver)koopcontract in Spanje, welke dan ook, aan uw verwachtingen voldoet en tot uw volledige voldoening werd opgesteld.
 • Dat indien de andere partij de Spaanse koopovereenkomst niet nakomt om welke reden dan ook, en het niet mogelijk is om tot een minnelijke schikking te komen, uw rechten kan doen gelden via een gerechtelijke procedure.

Arcos & Lamers Asociados heeft de beste en meest ervaren advocaten die met alle situaties kunnen omgaan. We zijn specialisten zowel in het “voorkomen” als in het “genezen”.

Kenmerken koopcontract in Spanje

Als voorbeeld gaan we dieper in op de kenmerken van contracten zoals de koop en verkoop van woningen die aan bijzondere formaliteiten dienen te voldoen als wettelijke vereisten, en dus ten overstaan van een notaris dienen opgemaakt te worden.

Welke informatie dient opgenomen te worden in de notariële koopakte in Spanje?

In het begin van het document zal de volgende informatie vermeld staan:

 • De plaats en datum van ondertekening van de akte en de naam van de notaris.
 • Identificatie van de verschijnende partijen, met inbegrip van hun naam, nationaliteit, burgerlijke staat, beroep, adres en identiteitsdocumenten.
 • Er zal tevens vermeld worden indien een persoon verschijnt in vertegenwoordiging van een andere persoon met vermelding van het document dat dit bewijst.
 • Er wordt tevens vermeld of een tolk verschijnt voor het geval een van de comparanten de taal waarin de akte is geschreven niet machtig is.

De notaris in Spanje bekrachtigt de bekwaamheid waarin de comparanten optreden. Vervolgens worden de verklaringen van de partijen vastgelegd, met name de volgende informatie:

 1. Beschrijving van de onroerende zaak en de gegevens bij het desbetreffende eigendomsregister.
 2. Kadasterreferentienummer en situatie betreffende de betaling van de onroerendgoedbelasting.
 3. Verklaring betreffende de bijdragen van de vereniging van eigenaren en overhandiging van het certificaat inzake de staat van schulden met de vereniging van eigenaren.
 4. Lasten die rusten op de onroerende zaak in Spanje.
 5. Overhandiging van het energie-efficiëntiecertificaat aan de kopende partij.
 6. Aanhechting van het uittreksel uit het Spaanse eigendomsregister.
 7. Bewonerssituatie: of de onroerende zaak al dan niet vrij is van huurders en bewoners.
 8. Verkoopsvoorwaarden zoals: voorwerp, prijs, betalingswijze.  Betaling van de notariskosten en betaling van de Spaanse Plusvalía belasting.

Als laatste zal in de Spaanse akte uitdrukkelijk worden vermeld dat de inhoud werd voorgelezen, het begin- en eindnummer van het gezegeld papier, en de handtekening van de comparanten en de notaris.

Meer informatie over koopcontracten in Spanje

Heeft u twijfels over de inhoud van een koopakte of bij het ondertekenen van uw akte in Spanje, neem dan gerust contact op met ons advocatenkantoor in Marbella. Arcos & Lamers Asociados biedt u adviesverlening bij het verlijden van uw Spaanse koopakte of geeft u toelichting op de akte die u reeds heeft ondertekend in Spanje. Wij verlenen snel en efficiënt advies naargelang uw persoonlijke behoeften.