Huwelijksvermogensstelsel

handschlag nach dem beratungsgesprächHet huwelijkscontract is een formele akte waar aanstaande echtgenoten hun huwelijksvermogensstel in kunnen vastleggen. Indien het huwelijkscontract ontbreekt, is automatisch het wettelijk stelsel van toepassing. Hier vertellen wij u meer over de contracten inzake het huwelijksvermogensstelsel, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten regimes die bestaan in het Spaanse rechtssysteem:

Huwelijksstelsel van scheiding van goederen

Bij dit soort huwelijksstelsel, is iedere echtgenoot exclusief eigenaar van zijn eigen goederen, rechten en verplichtingen. Er dient enkel te worden bijgedragen aan de lasten van de huishouding in verhouding van ieders inkomsten.

Huwelijksstelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten

Het huwelijksstelsel scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten (Régimen de Participación) betreft een gemengd huwelijksstelsel van beide hierboven beschreven huwelijksvermogenstelsels. Het verschil ligt enkel in het feit dat de echtgenoten kiezen in welke verhouding ze wensen bij te dragen aan de lasten met hun goederen, rechten en verplichtingen na het aangaan van het huwelijk.

Het wettelijk stelsel

Dit is het aanvullend systeem voor huwelijken in Spanje. Dit wil zeggen dat het toegepast wordt indien de twee andere hiervoor uiteengezette stelsels niet werden gekozen. In het geval van de twee andere huwelijksstelsels dienen de echtgenoten uitdrukkelijk te besluiten te kiezen voor het stelsel ofwel vóór of tijdens het huwelijk en in zulke gevallen diende een notariële akte verleden te worden gekend als “Huwelijkse voorwaarden”. Het is niet de bedoeling verder in te gaan op de verschillende soorten huwelijkscontracten, alleen maar deze op te noemen, maar kort samengevat kunnen we zeggen dat dit soort huwelijksstelsel betekent dat alle zaken, rechten en verplichtingen bekomen of aangegaan na de huwelijksverbinding voor elk de helft aan de echtgenoten behoren.

Professioneel advies bij een huwelijksstelsel in Spanje

Afhankelijk van de huwelijkssituatie voorafgaand aan het huwelijk van de toekomstige echtgenoten, kan het aan te raden zijn te kiezen voor het ene of het andere huwelijksstelsel. Het is heel belangrijk een goed wettelijke advies te vragen voorafgaande aan de huwelijksverbinding of tijdens het huwelijk indien de financiële omstandigheden aanzienlijk zijn veranderd door eender welke reden dan ook en zich te onderwerpen aan een huwelijksstelsel dat beter past bij de situatie.
Neem op dat moment contact op met een goede professionele advocaat in Spanje en vermijd zo vele problemen en frustraties bij een latere eventuele echtscheidingsprocedure op het ogenblik dat de huwelijkse goederen moeten worden vereffend en toegedeeld.

Contact met Arcos & Lamers Asociados

Arcos & Lamers Asociados bestaat uit een team met onder andere de beste en meest ervaren specialisten in huwelijksrecht en familierecht in Spanje. Staat u voor een huwelijkscrisis, dan zal Arcos & Lamers uw belangen verdedigen in de desbetreffende procedure met de hoogste garanties voor succes.

Neem vandaag nog contact op met ons advocatenkantoor in Marbella, Malaga, Spanje!