Huurcontracten in Spanje

Houses isolated

Huurcontracten in Spanje zijn verdeeld in drie soorten: huurovereenkomsten betreffende zaken, werkzaamheden en diensten.

Spaans huurcontract met betrekking tot goederen

In Spaanse huurcontracten betreffende goederen, verplicht de ene partij zich ertoe het genot of het gebruik van het goed aan de andere partij te geven voor een bepaalde duur en tegen een bepaalde prijs.

Voorbeelden van deze huurovereenkomsten in Spanje zijn overeenkomsten voor het huren van woningen, zowel stedelijk (huis, lokaal, handelsruimte) als landelijk (veehouderij, tuinbouw of landbouw). Voor beide voormelde Spaanse huurovereenkomsten bestaan er gezien hun groot belang en casuïstiek, specifieke wetten in Spanje. In andere artikelen van onze verschillende websites kunt u informatie terugvinden over de kenmerken en casuïstiek van dit soort contracten.

Andere heel gangbare huurovereenkomsten zijn het verhuur van voertuigen, de “rent-a-car” contracten die zowel voor korte of lange duur kunnen zijn.

Bijna elk voorwerp kan verhuurd worden mits het gaat om voorwerpen die door het gebruik teniet gaan zoals een brood om maar een voorbeeld te noemen.

De gepaste onderhandeling en de juiste clausules in een huurcontract is een serieuze en  gevoelige zaak. De correcte redactie en samenstelling, het opstellen van precieze garanties in het bijzonder voor de verhuurder zal uiterst belangrijk zijn voor het geval het tot een conflict komt met de huurder om zo de achterstallige huur te ontvangen en het eigendom op een zo makkelijke en snelst mogelijke manier terug te kunnen vorderen.

Het is vaak onvermijdbaar dat deze kwesties in de rechtszaal eindigen. Dit zijn de befaamde uitzettingsprocedures om Spanje. Het is belangrijk een goed opgesteld contract in handen te hebben opdat de procedure tot een goed einde kan komen.

Vraag advies en uw verdediging in deze gevallen niet zomaar een kantoor. De vakkundige advocaten bij Arcos & Lamers Asociados zijn gespecialiseerd in deze kwesties.

Spaans huurcontract met betrekking werkzaamheden

Een ander soort huurcontract is de gekende aannemingsovereenkomst. Dit soort overeenkomst wordt gebruikt voor het inhuren van een aannemer bij het bouwen van een huis in Spanje of wanneer we een kunstenaar de opdracht geven een schilderij of kunstwerk maken. Ook overeenkomsten met dokters of plastische chirurgen zijn in feite aannemingsovereenkomsten.

Wat is het belangrijkste en doorslaggevend kenmerk van dit soort Spaanse overeenkomsten? Het gaat er fundamenteel om dat diegene die de opdracht krijgt de verplichting heeft een bepaald resultaat te behalen in overeenkomst met de specifieke inhoud van de opdracht. Een bouwaannemer dient ons exact het huis te leveren zoals het ontworpen werd door een architect. De chirurg aan wie we de neusoperatie hebben opgedragen moet precies het resultaat behalen waartoe hij zich heeft verplicht, etc.

Spaans huurcontract met betrekking diensten

Daarentegen hebben we ook de huurovereenkomsten inzake diensten in Spanje. Dit soort Spaanse contracten wordt gebuikt indien u bijvoorbeeld een advocaat in Spanje aanneemt of indien u naar uw huisarts gaat of een specialist indien u, hopelijk niet, een bepaalde ziekte lijdt. Bij dit soort contracten verbindt de persoon zich niet tot een bepaald resultaat -dit kan al dan niet bereikt worden- maar hij verbindt zich ertoe al zijn vakkennis, inspanning, toewijding en ervaring te gebruiken voor dit doeleinde. Dit staat gekend onder “Lex Artis” waarbij ieder beroep een eigen lex artis heeft.

Contact opnemen met Arcos & Lamers Asociados

Passende onderhandelingen en de voldoende clausules in een  huurovereenkomst zorgen voor zekerheid in uw bedrijf. Bij het advocatenkantoor in Marbella, Arcos & Lamers Asociados, staat een multidisciplinair team onder één dak voor u klaar. Neem vandaag nog contact met ons!